Birgit Th. Sparres (1903-1984) böcker

(De flesta böcker har tryckts i flera upplagor.
En del är romaner, medan de övriga är historiska skildringar.)
Om du vill ha romanerna i "kronologisk" ordning ska du läsa Bruksserien först.

Herrgårdsserien:
Gårdarna runt sjön, 1928
En gård till salu, 1932
Ramsjögården, 1937
Lindöarvet, 1938
Det hände på gårdarna, 1949
Vägen till Ekenäs, 1953

En gård byter ägare, 1967

Herrgårdsromans, 1972
Lyckan går igen, 1976

Minnen, människor och traditioner:
Därhemma på gårdarna, 1960
Solen och sjön, 1961
Önsketassar och gyllendun, 1963
Gäst i det förgångna, 1965
Fackelrosor, 1968
Stormvioler, 1969

Mitt register till böckerna i Minnesserien och Herrgårdsserien

Mitt register till böckerna i Bruksserien

Bruksserien:
Glimringe, 1944
Bruksherren, 1948
De unga baronerna, 1950
Möte med kärleken, 1954

Andra böcker:
De levde en gång, 1936
Den starkaste viljan, 1951 [Mari del Carmen]
Ett leende, (roman från Paris) 1958
Heta kuster vid heta hav, 1934
Herrgårdsromans, 1972
Kejsardagar och furstenätter, 1945
Marie Del Carmen, 1942
Theodora, en stockholmsroman, 1941