Dalaborg

Modell av Dalaborg, utförd av Olof Ljung 1988.
Modellen finns idag på Melleruds Museum

Dalaborg

 Dalaborg 700 år 2004 - firades den 6 juni med medeltidsmarknad och tornéring!

Några bilder från firandet

Dalaborgs historia

 Jubiléet 1988 - drottning Margareta var på Dalaborg 1388!

Bilder från firandet

Om andra riddare och riddarordnar