Dalaborgs och de tre brödernas historia m. m.

Före 1304 fanns två borgar som brändes ned, förbrända rester finns ännu kvar.

1304 byggdes en ny, tredje borg, av hertigarna Erik och Valdemar enl. Erikskrönikan.

1304 anföll kung Birger åter, denna gång med en armé om c:a 10.000 man under marsken Torgils Knutsson. Borgen intogs och freds slöts mellan bröderna på Kolsäters gård i Gesäters socken.

(1306 Håtunaleken)

1310 anfölls borgen av en norsk här under ledning av Helge Bååt och 3.000 man, som besegrades.

(1318 Nyköpings gästabud)

o. 1360 – 1434 Dalaborgs län med en fogde (landshövding, en titel som man inte började använda förrän 1634) på borgen.

1367 omnämns Arvid Andersson, Johan Knutsson och Peter Posse.

1370-talet riddaren Ulf Jonsson, var häradshövding.

1388 var marsken Erik Kettilsson (Puke) fogde (död 1396).

1388 23/3 var drottning Margareta på Dalaborg och valdes till Sveriges regent, hon var redan drottning i Danmark och Norge. 

o. 1390 hövitsmannen Klaus Flemming.

1397 Kalmarunionen 20/7 och Erik av Pommerns kröning.

1397 brev från Tord Klausson och Tord Skytte.

1434 var dansken Palne Jönsson fogde och borgen intogs under Engelbrektsupproret av Peter Ulfsson Roos enl. Karlskrönikan.


Modell av Dalaborg.
Utförd 1988 av Olof Ljung, Mellerud.
Finns idag på Melleruds Muséum på Tingshuset.

"Striden kring Dalaborg tar tre dagar och lär ha varit en
av de blodigare under upproret. Fogden på Dalaborg har
gjort sig känd för utstuderad grymhet och Peder Ulfsson
kan endast med svårighet hindra massaker på de besegrade."