Dalaborg


Dalaborg sedd från söder.
Foto Kjell Åberg, 1988.

På en klippa vid Vänern i Bolstads socken byggdes Dalaborg 1304 av hertigarna Erik och Valdemar.

Den 22 mars 1388 var det storfrämmande på Dalborg. Svenska stormän hade då inbjudit Margareta, som var drottning i Danmark och Norge, till förhandlingar. Man var missnöjd med kung Albrekt av Mecklenburg och bad nu Margareta att hon skulle bli drottning även i Sverige. Margareta hade inget emot att bli, som det står i den s. k. Dalaborgstraktaten: Sveriges [full]mäktiga fru och rätt husbonde ["Swerike maektuga frw ok raett husbonda"].

Erikskrönikan berättar om Dalaborgs sista strid under Engelbrektsupproret 1434.

Dalaborg var säte för landshövdingarna i Dalaborgs län o. 1360 1434.

Vid de arkeologiska utgrävningarna 1938-1939 hittade man bl. a. kollager, som visade att borgen haft en eller två föregångare, som blivit nedbrända.

 Dalaborgs historia i årtal


Dalaborg sedd från nordväst.
Foto Kjell Åberg 1988.
 


Dalaborgs vallgrav vid klippans fot i väster.
Foto Kjell Åberg 1988.

Provgrävningen 1931

Utgrävningen 1938-1939