Dalaborgsjubileet 1988

1988 firades minne av Dalalborgstraktaten,
som är daterad 22 mars 1388

 "Det var på Dalaborg som underhandlingarna
mellan drottning Margareta och den svenska
stormannafraktion vilken hyllade henne såsom
Sveriges drottning i mars 1388 slutfördes."
Ur Fritz, B., Hus, land och län 2, 1973, s. 74.

Jubiléet firades under två dagar: Först på årsdagen den 22 mars.
Då höll professor em Lönnroth högtidstalet i Bolstads Bygdegård
och senare på dagen var det också en större samling ute i snön vid Dalaborg.
Sedan kom fortsättningen under en mycket vacker sommardag, lördagen den 4 juni,
då bl. a. skolelever medverkade under ledning av rektor Bengt Löfquist.

Bilder från firandet


Olof Ljungs modell av Dalaborg 1988.
Finns idag på Muséet i Mellerud.