Dalsland av F. O. Myrén

Såg du ett land som från Vänerns stränder
höjer sig sakta mot Kroppefjäll?
Såg du från glänsande vattenspegel
fjällen mot himmelens blåa päll?
Hörde du sången från skog och fält?
Vet, att det landet är Dalsland!

Såg du de leende sköna dalar
talrika sjöar med lövrik strand?
Skummande forsar och gröna skogar
Tände väl synen ditt hjärtas brand?
Såg du från bergen de gröna fält?
Vet, att det landet är Dalsland!

Såg du de tusende röda stugor
hemmen de kära vid skogens bryn?
Såg du väl arbetets trogna söner
Härdiga bönder med bruna hyn?
Kraftiga mödrar med valkig hand?
Vet, att det landet är Dalsland!

Skulle du, främling, till Dalsland komma
blir du omhuldad som vän och bror
Och har du vunnit det folkets hjärta
Vet, i dess bröst även trohet bor!
Bönen från tusendens hjärtan går:
"Gud, signe folket i Dalsland!"