Mina förfäder, som tillhörde frälset

Djäkn
Frille
Hjort av Ornäs
Hästhuvud
Jösse Finsson
Kuse
Korke/Kurke
Körning
Olof Tyrgilsson
Slatte
Stjärna
Svinhuvud
Svärd
Tavast

Alla vapen är hämtade från Ranke, J, Medeltidsvapen I-II, 1983