Guldhalskragarna är
trol. ett kungligt insignium

 

* Färjestaden, Torslunda sn, Öland, ej långt från Björnhovda,
kung Björns gård!
Består av 5 ringar, med ornament i filigran och med små i guldplåt utskurna figurer. Säkerhetslås!
707 gr från. o. 500 e.Kr. Hittades 1860.

* Möne kragen, Möne i Västergörland
Består av 7 ringar som är tvåledade, 823 gr, 23 cm diameter.
Ornament i filigran, delvis med djurmotiv. Hittades djupt ned i ett stenröse 1864.

* Ållebergs kragen, Karleby i Västergörland
Består av 3 ringar, hittades i ett stenröse 1827, väger nästan 1.000 gr. Ornament i filigram med ansiktsmasker och djurfigurer. Säkerhetslås!

* Köinge, Falkenbergs kommun, Halland
Del av en guldhalskrage med ovanligt stor halsvidd, ev. för en gudabild.

Litteratur:
Holmqvist, Wilh., Guldhalskragarna, 1980.

 

Andra guldskatter som kanske är "kungliga"

Timboholms skatten Sveriges största guldskatt om 5 kg, hittat 1904 vid grävning i en gruskulle.

Tollesrud, Värmskog i Värmland 2 guldhalsringar från o. 550 e. Kr. 3 km söder om Tollesrud ligger Värmerud, där det enl. traditionen har legat en kungsgård, som blev nedbränd. Kan trol. knytas till Olof Trätälja o. 655 e. Kr. Enl. Ernvik, Arvid, Olof den helige och Eskoleia, 1955.

 

Fler guldhalskragar från/på Öland?

1547 hittade Sigfrid Jönsson ett halsband av rent guld, som enl. dåtida uppgift vägde "ett halvt sjätte lod". Tyvärr anges inte var Sigfrid bodde eller var han hade hittat halsbandet, bara att han hade hittat det "under åkerarbete". Han lämnade in det till den kungliga skattkammaren och  fick ett kvitto på fyndet av kungen.

Om den professionelle fornplundraren Mäster Olle på Öland berättas att han hade hittat en tjock guldhalsring som var lik den som hade hittats vid Färjestaden. Han berättade senare att han hade gömt den vid landsvägen eftersom kronofogden närmade sig, han blev arresterad och kunde sedan inte hitta den. Enl. Lundgren, K, Öland, 1996.

Mera guld på Historiska Museet i Stockholm