Familjen Nordstjärnas
egen (?) variant av traditionen


Berättat av gamle kyrkväktaren Gabriel Kristensson f. o. 18234i Gunnarsjö (P). Kristensson hävdade att han var ättling i rakt nedstigande led ifrån soldaten Nordenstjärna och berättade att många av soldaterna var så fattiga så att de stal vad de kom över föra att kunna överleva. När kungen skulle upp på vallen för att inspektera den nya "linjen" som man höll på att gräva av skyttegraven upp mot fästningen hade några officerare kommit fram och ordnat så att kungen fick några kappor under sig. Sedan den döde förts bort rusade några av soldaterna fram, däribland Nordenstjärna och stal var sin kappa. Sedan han återkommit hem till Stjärnhult kunde han i lugn och ro granska kappan och upptäckte då att han fått med sig kungens egen kappa! Men eftersom barnen behövde kläder och det bestämdes att hustrun skulle sy om kappan till barnkläder. Så började hon att sprätta och bland tyglagren i kappans axelparti hittade hon kulknappen!
Enl. Kristiansson gick Nordenstjärna inte till prästen utan till rotemästaren, eftersom prästen var bygdens "polischef" och stöld är stöld. Det var till rotemästare Bennich på Loftsgården som soldaten gick för att berätta om sina bekymmer. Denne var släkt med kyrkoherde Joan Petri Aurelius i Istorp, men var känd som en alkoholiserad slarver. Enl. Kristiansson tog Bennich hand om kulknappen för att soldaten skulle kunna glömma det som hänt. Efter hans död revs huset och det är troligt att knappen hamnade på tomten och gömdes i jortomten och gömdes i jorden tills den en dag hittades av smeden Carl Hjalmar Andersson, som hade byggt sitt hus på samma tomt och hittade kulknappen, sedan han forslat bort resterna av Bennichs hus och hade ordnat en blomsterrabatt. När han kom hem en kväll upptäckte han ett litet föremål som låg och glänste i aftonsolen bland jordkokorna i blomsterrabatten!

Källa:
Hansson, K, Landet kring Weselången 1, 1978 s. 212-215.