Karl XII, soldaten Mårten Nilsson
Nordstjärna och kulknappen

© Anders Lindahl, Lidköping och Kjell G. Åberg, 1998


Kopia av kulknappen på Varbergs Muséum. © Anders Lindahl, Lidköping och Kjell G. Åberg, 1998

Denna sida är under uppbyggnad den berättar om min forskning kring Karl XII:s död
i samarbete med fil. lic. Rolf Uppström, Göteborg, läs hans lic. avh., Mysteriet Karl XII:s död, 1994.

Kulknappen har undersökts och på den finns samma typ av DNA som Karl XII hade!
Karl XII och hans liv av Anders Wesslén
Bild från Halden och fästningen
Karl XII:s likfärd av Cederström
Danska experter löser problemet Karl XII:s död?
Om Karl XII:s död (norska)
Peter Froms sajt om Karl XII
Kulknappen finns på Muséet i Varbergs Fästning (kopior säljs!)

Den 30 november 1718 gick soldaten Mårten Nilsson Nordstjärna på vakt i skyttegraven vid Haldens fästning. Svenskarna försökte att inta fästningen. Det berättas att kungen hade krupit upp på en av skyttegravarnas vallar för att se när man grävde en ny skyttegrav upp mot fästningen. Efter en stund hade några hört ett dovt ljud, som när man kastar en sten i dy. När man såg upp på kungen var han död, en kula hade genomborrat hans tinnar.
Sedan kungen dött skedde många saker mycket snabbt. Kungens svåger Fredrik visade sig vara mycket handlingskraftig och blev inte "tagen på sängen" då kungen dog. Han delade krigskassan mellan de högre officerarna och lät gripa "finansminister" Görtz, som var på hemväg från förhandlingar på Åland och lät avrätta honom efter en summarisk rättegång. Görtz hade varit på Åland och bl. a. förhandlat om ett äktenskap mellan ryske tsarens dotter Anna och kungens systerson Carl Ulrik, som kungen ville se som sin efterträdare. Fredrik var mycket rädd för ett sådan äktenskap, eftersom hans egna planer på att ta över tronen då skulle vara omintet. Först blev hans gemål, Karl XII:s syster, Ulrika Eleonora d. y. regerande drottning 1719-1720, men hon avsade sig kronan till förmån för Fredrik, som blev kung och regerade 1720-1751.

Några veckor efter kungens död återvände soldaterna hem. Soldaten Mårten Nordstjärna kom hem till sin familj i soldattorpet Stjärnhult i Öxnevalla socken i Marks härad, söder om Borås. Här började han att berätta en märklig historia, som sedan har berättats vidare i några olika varianter. I den vanligaste berättade han hur han gick på vakt den kvällen som kungen blev skjuten, samt att han blev ögonvittne till det som skedde och här är beviset kunde han säga och höll upp en runt föremål: Här är kulan som ändade kungens liv! Av Marks härads dombok, där soldaten figurerar några gånger, framgår det att han levde i minst 25 år och kunde berätta sin historia.
Den s. k. kulknappen finns idag på Varbergs Muséum och man kan köpa en kopia med nyckelring som souvenir. De undersökningar som har gjorts av den visar att den har samma storlek som kungens dödskula, samt att den besitter alla de egenskaper som man beräknat att denna haft!

Diametern 19,5 mm (för stor för de norska vapnen, såret är 19-20 mm)
Gjord av mässing - den "tysta" metallen, som inte lämnar några spår efter sig, vilket en norsk blykula skulle ha gjort
Märken som den kan ha fått vid laddning och avfyrning

Två varianter av soldatens "ögonvittnesskildring:"

Variant 1
Variant 2

Genealogi

Soldaten Mårten Nilsson Nordstjärnas släkt

Det visade sig att det fanns 3 personer med namnet Gabriel Kristiansson f. o. 1824 i Gunnarsjö! Hittils har jag inte lycktas att spåra någon av dem tillräckligt långt bak p. gr. a. dålig kyrkbokföring.
Gabriel Kristianssons släkt, f. 1823
Gabriel Kristianssons släkt, f. 1825 - troligen fel familj.
Gabriel Kristianssons släkt, f. 1829  

Öxnevalla förlorade kyrkbok

Soldaten Nordstjärna bodde i Öxnevalla socken i Marks härad, söder om Borås. Öxnevalla ingår i Istorps pastorat tillsammans med grannförsamlingen Horred. Istorps och Horreds äldsta ministerialböcker (födde-, vigde- och dödböcker) börjar på 1680-talet, medan Öxnevalla har ingen kyrkbok äldre än 1763!

Vid några tillfällen under 1700-talet kom biskopen på visitation till pastoratet. Vid dessa visitationer hölls förhör med församlingen och man gick igenom kyrkornas inventarier och pastoratets arkiv i Istorps prästgård. Ända fram till 1805 finns även i Öxnevalla ministeralböcker från 1680-talet, men vid visitationen 1820 anges att dessa är förkomna, troligen utlånade till civilt bruk! En gissning är att sockenen rikaste vävnadsförläggare kan ha lånat dem!

DNA på kulknappen!

Litteratur:

Sandklef, A., m. fl., Carl XII:s död, 1940.
Sandklef, A, Kulknappen och Carl XII:s död, 1941.
Uppström, R, Mysteriet Karl XII:s död, lic. avh., 1994.
From, Peter, Karl XII:s död, 2005.
 


Bli medlem i Karolinska Förbundet!

Alla historieintresserade är välkomna som medlemmar.
Karolinska Förbundet bildades 1910 och har o. 950 medlemmar.

Har du synpunkter, rättelser och tillägg, så hör gärna av dig!

e-post till Kjell G. Åberg


Till början av sidan