Kättare - vad är det ?

För den katolska kyrkan är alla andra kyrkor och samfund kättare, dvs de har fel lära. Ordet kättare kommer från namnet på en av dessa samfund: katharerna (eg. betyder ordet "de rena"). Man förde rena krig mot kättarna, Dominikanerorden var bildad för detta.

Nyare forskning har visat att den första missionen i Norden skedde redan under 200-talet och framåt av ryttarfolken, främst hunnerna. Orsaken till att man tidigare har missat detta är att dessa kättarkristna trosinriktningar har helt andra bilder och symboler än den katolska kyrkan. En de av dessa kristna bilder och symboler finns på Sparlösastenen i Västergötland.

boll.gif (1653 bytes)New Advent - katolska kyrkans egen uppslagsbok

boll.gif (1653 bytes)Gnosticism