Register till några hembygdsböcker i Melleruds kommun

Böj ditt huvud träd försiktigt - Bolstads Hembygdsförening 50 år

Erikstads socken del 1, 2015

Grinstad I, 2010


Grinstad II, 2013

Holm, 1954

Järn, 1980

Kroppefjäll, 1957

Mellerud, 1975:
Bildregister
Person- och sakregister

Skållerud, 1973

Bergstrand, Carl-Martin, Dalslandssägner, 1951

Bondesson,August, Historiegubbar på Dal, 1886, faksimil 1981

Dybeck, Richard, Folksägner i Dalsland, 1925

Engvall, Bror, Melleruds Misionsförsamling 1882-1982, 1982

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001

Holmström, Bertil, Ostindiska Companiet och jakten på silver - Snillen eller tokstollar, 2007

Johansson, Richard, Förr och nu. Minnen och fakta om gårdar, stugor och människor i trakten söder om Örsjön, 1996

Jansson, Albert, Minnen från en by i Dalskogs socken, 1978

Karlsson, Hanna, Minnesalbum från en skogsbygd på Dal, [Dalskog] 1981

Karlsson, Hanna, Ränsliden - stugorna och dess folk, [Dalskog] 1977

Kronstrand, Bengt, Vandring i Rostock under ett århundrade, 2002

Lampers, Per-Olof, Anolfsbyn genom tre sekler, 1999

Lampers, Per-Olof, Sparbanken och bygden 1870-1970, 1970

Lampers, Per-Olof, Sparbanken och bygden 1870-1995, 1995

Larsen, Hjalmar, Dalslandshistorier, 1946

Lilliestierna, Aug. Edv., En åttiårings minnen, 1874; 1978

Ljung, Olof & Karlsson, Karl, Karolinervägen, 1961

Ljung, Olof, Mina minnen från mjölkbordens tid, 2012

Ljung, Olof Människor och öden i Vänerbygd 1 (allt som kom), 2005

Ljung, Olof, Sagan om Skrinet, 2003

Aarsrud, Christian, Upperud: ett maritimt center, 2012
Skeppare och skeppbyggnadsmästare i Aarsruds bok
Skepp och båtar  i Aarsruds bok

Olsson, Roland & Johannesson, Gösta, Dalslands Jernväg 125 år, 2004 - register till "Melleruds-delen"

Gullin, Henrik, Från Kroppefjäll, 1946, 2:a uppl. 1983

Hallbäck, Sven Axel & Ahlgren, John, Vänerns stränder, 1978, 2:a uppl. 1982 - "Melleruds-delen"

Åberg, Hjalmar, Farfar berättar, 1970

Åberg, Hjalmar, I odlingens utmarker: ödetorp på Kroppefjäll, 1962, 2:a uppl. 1978