Register till några hembygdsböcker i Melleruds kommun

Böj ditt huvud träd försiktigt - Bolstads Hembygdsförening 50 år

Erikstads socken del 1, 2015

Grinstad I, 2010

Grinstad II, 2013

Holm, 1954

Järn, 1980

Kroppefjäll, 1957

Mellerud, 1975:
Bildregister
Person- och sakregister

Skållerud, 1973

Guide till Skålleruds socken, 2011

Aarsrud, Christian, Smidda gravkors. En studie i folklig formbildning, 1982--- I första hand Dalslands- och Mellerudsdelen

Aarsrud, Christian, Upperud: ett maritimt center, 2012
Skeppare och skeppbyggnadsmästare i Aarsruds bok
Skepp och båtar  i Aarsruds bok

Ahlberg, Sven Olof, Akvedukten i Håverud, 2018

Alexandersson, Arne, Det gamla Dal, 1989

Bergstrand, Carl-Martin, Dalslandssägner, 1951

Bondesson,August, Historiegubbar på Dal, 1886, faksimil 1981

Dalgård, Gösta, Berättelsen om klockaregossen Brånasmeden, 1984 s. 1-165

Dybeck, Richard, Folksägner i Dalsland, 1925

Florйn, Stig, Kapell och Missionshus i Melleruds kommun, 2015

Gullin, Henrik, Från Kroppefjäll, 1946, 2:a uppl. 1983

Hallbäck, Sven Axel & Ahlgren, John, Vänerns stränder, 1978, 2:a uppl. 1982 - "Melleruds-delen"

Harrison, Dick, Dalslands historia, 2018 - "Melleruds-delen"

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001

Holmström, Bertil, Ostindiska Companiet och jakten på silver - Snillen eller tokstollar, 2007

Jansson, Albert, Minnen från en by i Dalskogs socken, 1978

Johansson, Richard, Förr och nu. Minnen och fakta om gårdar, stugor och människor i trakten söder om örsjön, 1996

Karlsson, Hanna, Minnesalbum från en skogsbygd på Dal, [Dalskog] 1981

Karlsson, Hanna, Ränsliden - stugorna och dess folk, [Dalskog] 1977

Kronstrand, Bengt, Vandring i Rostock under ett århundrade, 2002

Lampers, Per-Olof, Anolfsbyn genom tre sekler, 1999

Lampers, Per-Olof, Sparbanken och bygden 1870-1970, 1970

Lampers, Per-Olof, Sparbanken och bygden 1870-1995, 1995

Lampers, Per-Olof, Tingshusbygget i Mellerud - tomtfrågan ej självklar, 2018

Larsen, Hjalmar, Dalslandshistorier, 1946

Larsson, Adolf Dagbok, 1979- innehållsförteckning

Lilliestierna, Aug. Edv., En åttiårings minnen, 1874; 1978

Ljung, Olof, Brånasmeden i dikt och verklighet, 1980

Ljung, Olof & Karlsson, Karl, Karolinervägen, 1961

Ljung, Olof, Mina minnen från mjölkbordens tid, 2012

Ljung, Olof Människor och öden i Vänerbygd 1 (allt som kom), 2005

Ljung, Olof, Sagan om Skrinet, 2003

Nilars, Margareta, Rådstugerätten i åmål. Protokoll 1646-1699, 2018, register till Melleruds-delen och litet mera

Olsson, Roland & Johannesson, Gösta, Dalslands Jernväg 125 år, 2004 - register till "Melleruds-delen"

Rigemo, Göran, Dalslands Kanal, 2018

 

Torp utmed Kappestigen, Gråpälsa och Karl XII:s väg, 2021

 

Wiberg, Hildur, Hänt och hört på Dal, 1966

Åberg, Hjalmar, Farfar berättar, 1970

Åberg, Hjalmar, I odlingens utmarker: ödetorp på Kroppefjäll, 1962, 2:a uppl. 1978

 

Litteratur med egna register:
Harrison, Dick, Dalslands historia, 2018
Lampers, Per-Olof & Ljungqvist, Kerstin, När livet tog en omväg. En bok om Kroppefjälls Sanatorium, 2011.
Ljungqvist, Kerstin, Nyttans växter, 1:a upplagan 2006, 4:e upplagan 2016.
Roth, Anders & Ljungqvist, Kerstin, Rostocks Brunn, 2015.
Wiktorsson, Per-Axel & Odelman, Eva, Dalslands Diplomatarium, 1996.