Riddare

English

En av Kjell Åbergs stamfäder, Nils Olofsson av Sountaka i Tyrväntö kapellförsamling i Tavastland, har gått till historien som Finlands förste riddare, nämnd 1396-1415. I vapnet en högervänd, stålklädd och beväpnad arm. Han blev dubbad till riddare vid Erik av Pommerns kröning 1397 i Kalmar. Källor:
Anthoni, Erik, Kring Finlands medeltida riksråd, s. 106. Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel, skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1970, s. 166, 209, 292 m. fl. ställen. Han var en av dem som satte sitt sigill under Nyköpings recess 1396.

Mina övriga förfäder som tillhörde frälset

Ett varmt tack till min släkting Elisabet Hemström i Falun, som gett mig uppgifterna om våra förfäder på medeltiden!

Själv är jag sedan 1981 medlem av Tempel Riddare Orden (TRO), som bildades 1845 i USA. 1887 bildades det första templet i Nordet, templet Alfa i Gränna. Sedan 1945 finns TRO bara i de Nordiska länderna.

Tempel Riddare Orden
Ordenssällskap i Sverige
Svenska Frimurar Orden

Livrustkammaren

Knights of Malta