Sveriges län

2. Efter län

B. Län A-Ö

Blekinge län                         K 
Gotlands län                         I 
Gävleborgs län                     X 
Göteborgs och Bohus län      O   
Hallands län                         N     
Jämtlands län                       Z      
Jönköpings län                      F       
Kalmar  län                          H  
Kopparbergs län                   W    
Kristianstads län                    L     
Kronobergs län                     G    
Malmöhus län                       M    
Norrbottens län                     BD
Skaraborgs län                      R     
Stockholms län                     AB
Södermanlands län                D      
Uppsala län                          C       
Värmlands län                       S      
Västerbottens län                   AC
Västernorrlands län                Y      
Västmanlands län                   U      
Älvsborgs län                         P       
Örebro län                             T       
Östergötlands län                    E       

Förändringar

Den 1/1 1997 slogs Kristianstads län (L) och Malmöhus län (M) samman till  Skåne län (L).
Den 1/1 1998 slogs Göteborgs och Bohus län (O) samman med Älvsborgs län  (P) och Skaraborgs län (R) till Västra Götalands län (O).

Habo och Mullsjö kommuner som tillhört Skaraborgs län övergick till Jönköpings län.