Sveriges län

1. Efter länsbokstäver

AB         Stockholms län               
AC         Västerbottens län            

BD          Norrbottens län
     

C            Uppsala län                     

D            Södermanlands län          

E            Östergötlands län            

F            Jönköpings län                          

G            Kronobergs län                

H            Kalmar  län                     

I             Gotlands län                    

K            Blekinge län                    

L            Kristianstads län             

M           Malmöhus län                           

N            Hallands län                    

O            Göteborgs och Bohus län

P            Älvsborgs län                            

R            Skaraborgs län                           

S            Värmlands län                           

T            Örebro län                       

U            Västmanlands län            

W           Kopparbergs län              

X            Gävleborgs län                          

Y            Västernorrlands län                   

Z            Jämtlands län                             
      

Förändringar

Den 1/1 1997 slogs Kristianstads län (L) och Malmöhus län (M) samman till  Skåne län (L)
Den 1/1 1998 slogs Göteborgs och Bohus län (O) samman med Älvsborgs län  (P) och Skaraborgs län (R) till Västra Götalands län (O).

Habo och Mullsjö kommuner som tillhört Skaraborgs län övergick till Jönköpings län.