Dalslands vapen

Våra landskapsvapen användes för första gången vid Gustav Vasas begravning
i Uppsala 1560. Tyvärr finns inga bevarade bilder av dem.
Den äldsta textbeskrivningen av våra landskapsvapen är från 1561, här beskrivs Dalslands vapen: "En röd oxe med två horn i guld".
Den äldsta avbildningen av Dalslands vapen var tidigare hertig Magnus vapen på Vadstens slott från 1563. I detta ingår våra landskapsvapen.
I början av 1940-talet gjordes ett fynd i ett bibliotek i Paris, en svensk vapenbok från 1562!
De böcker som innehåller avbildningar av våra landskaps-, läns-, stads- och kommunvapen kallas vapenböcker. Den senaste: Ny svensk vapenbok, gavs ut av Riksarkivet 1992. Vapenböcker med svenska vapen har tidigare getts ut 1967 och 1885.
De äldsta vapnen för Dalsland visar en tjur, trots att beskrivningen för vapnet från första början har angett att det ska vara en oxe. Först 1942 ändrade man till tjur. Förklaringen är att i äldre svenska betydde oxe ett handjur, man skiljde inte på tjur och oxe, som man senare kom att gör. I Norge har man kvar det gamla språkbruket och talar nästan enbart om oxar, ordet tjur används inte så ofta, enl. uppgift, i Norge.

 

Ur Svensk vapenbok 1562.

Detalj i hertig Magnus vapen, Vadstens slott, Svensk vapenbok 1652

 

Ny svensk vapenbok, 1992

Källor:
Bergman, E., Dalslands namn och vapen, i: Hembygden 1924
Bergman, E., Dalslands vapen, i: Hembygden 1943
Bergman, E, Det dalsländska vapendjurets utseende, i: Hembygden 1945
Nevéus, C, Ny svensk vapenbok, 1992