Torpa Stenhus

Torpa stenhus, used by permission of Borås kommun.

r30chain.gif (1566 bytes)

Den äldsta delen är från o. 1475. Slottet har gått i bl. a. ätten Stenbocks ägo under några hundra år. Den mest kände ägaren torde vara riksamiralen m. m. Gustav Otto Stenbock, d. 1685. Han var riksråd och hade som sådan egen domsrätt.
Här hämtade den 55-årige Gustav Vasa sin tredje gemål, den 16-åriga Katarina Stenbock.
Det gamla stenhuset är helt nyligen upprustad och allmänheten har möjlighet att sommartid bese den historiska byggnaden med ett kapell från 1669, där man ännu firar gudstjänst.

Torpa Stenhus

Ägarelängd

Birgit Th. Sparres böcker

Litteratur:
Stenbock, R, Torpa. Historik jämte ägarelängd, 1925, 2:a upp. 1929
Wallerman, S, Torpa stenhus, 1989

Westlund, P-O, Torpa Slott, Svenska fornminnesplatser nr 30, 1942
, 2:a uppl. 1972
Zethelius, Fr., Torpa stenhus, 1950, 2:a uppl. 1958

r30chain.gif (1566 bytes)


E-post till webbmaster

Om någon länk inte fungerar är jag tacksam för e-post om detta!